top of page

Our students raised 6,475 euros for Parantee-Psylos through their own organised inclusive sports events.

Published:

11 July 2021

Latest update:

11 March 2022

Author:

Thibault Fouquaert

Voor het vak Sports Event Management moesten 55 studenten van de Master Lichamelijke Opvoedingen en Bewegingswetenschappen (LO & BW) aan de Universiteit Gent een small business project (SBP) organiseren. Dat deden ze onder begeleiding van Vlajo, een organisatie die de ondernemingszin en ondernemende competenties van jong talent in Vlaanderen wil aanwakkeren. Acht sportevenementen, meestal inclusief, leverden 6475 euro op ten voordele van Parantee-Psylos. “We zijn aangenaam verrast”, zegt Kris De Coorde namens UGent.


De richting LO & BW koos Parantee-Psylos als goed doel voor elk van de jaarlijkse SBP-projecten die de studenten op poten moeten zetten. Die projecten zijn sportevenementen en moeten voldoen aan enkele criteria. Winst maken is er een van. Op dinsdag 6 juli overhandigde LO-student Lennert Van der Meulen een cheque van maar liefst 6.475 euro aan Jessica De Smet en Elien Moerman, respectievelijk directeur en coördinator breedtesport bij Parantee-Psylos. Ook Piet Meneve, Kris De Coorde en professor Annick Willem waren aanwezig voor de Universiteit Gent, vanuit de vakgroep bewegings- en sportwetenschappen.


Parantee-Psylos zal de opbrengst gebruiken in het FUNDAMENTALS-project, waarmee de Vlaamse G-sportfederatie mensen met een beperking of kwetsbaarheid die nog niet op regelmatige basis sporten, wil laten kennismaken met het brede sport -en beweegaanbod.


“De organisatie van de verschillende evenementen was een toffe en leerrijke onderneming”, zegt student Lennert Van der Meulen. “Bij enkele groepen kon je zelf ondervinden hoe het is om te sporten met een beperking, dat was leuk. We zijn uiteraard ook blij te horen dat de opbrengst op een nuttige manier terugvloeit naar de doelgroep.”


In totaal werden acht sportevenementen georganiseerd, voornamelijk gingen deze door in Oost-Vlaanderen. Twee evenementen werden als een online challenge georganiseerd, waarmee geanticipeerd werd op de variabele coronamaatregelen. Onder andere pingpong, wandelen, skateboarden, padel… werden in een creatief concept verwerkt én bovenal werden haast alle events inclusief opengesteld voor mensen met een beperking. Een toegankelijk en inclusief evenement organiseren was belangrijk voor veel studenten, mooi zo!

“We zijn zeer aangenaam verrast dat de studenten in dit uitzonderlijke jaar 100% coronaproof evenementen hebben kunnen organiseren die dan ook nog eens een mooi bedrag opleverden”, zegt Kris De Coorde, die de 1e master studenten begeleidde bij hun SBP-project. “Alle groepen waren geslaagd voor hun evenement.”


De acht sportevenementen waren:


Zondag 28 maart: ZoeQRtjestocht op 5 verschillende locaties in Oost-Vlaanderen


Zaterdag 1 mei: PingPong on the move in Gent


Zondag 2 mei: Initiatie skateboard in Wijkpark De Porre in Gentbrugge


Zondag 2 mei: 12u Padel voor Parantee-Psylos in Puyenbroek in Wachtebeke


Van 3 t.e.m. 8 mei: Expeditie Solo (online)


Van 6 t.e.m. 16 mei: Special Woow Challenge (online)


Zaterdag 15 mei: SICC Trails in het Kluisbos in Kluisbergen


Zondag 26 juni: Special event - tied trail run in De Gavers in Geraardsbergen

For the subject Sports Event Management, 55 students of the Master Physical Education and Movement Sciences (LO & BW) at Ghent University had to organise a small business project (SBP). They did so under the guidance of Vlajo, an organisation that wants to stimulate the entrepreneurial spirit and skills of young talent in Flanders. Eight sports events, mostly inclusive, yielded 6475 euros for the benefit of Parantee-Psylos. "We are pleasantly surprised", says Kris De Coorde on behalf of UGent.


The direction LO & BW chose Parantee-Psylos as charity for each of the yearly SBP projects that the students have to set up. These projects are sports events and have to meet certain criteria. Making a profit is one of them. On Tuesday 6 July, LO student Lennert Van der Meulen handed over a cheque of no less than 6,475 euros to Jessica De Smet and Elien Moerman, respectively director and coordinator of recreational sports at Parantee-Psylos. Piet Meneve, Kris De Coorde and professor Annick Willem were also present for the University of Ghent, from the department of Movement and Sports Sciences.


Parantee-Psylos will use the proceeds in the FUNDAMENTALS project, through which the Flemish G-sports federation wants to introduce people with a disability or vulnerability who do not yet play sports on a regular basis to the wide range of sports and exercise possibilities.


"The organisation of the various events was a fun and educational undertaking," says student Lennert Van der Meulen. "At some of the groups you could experience for yourself what it is like to play sports with a disability, which was fun. Of course, we are also pleased to hear that the proceeds are flowing back to the target group in a useful way."


A total of eight sports events were organised, mainly in East Flanders. Two events were organised as an online challenge, anticipating the variable corona measures. Ping-pong, walking, skateboarding, padel, etc. were incorporated into a creative concept and, above all, almost all events were inclusive of people with disabilities. Organising an accessible and inclusive event was important for many students, so good!

"We are very pleasantly surprised that the students were able to organise 100% coronaproof events in this exceptional year, which also yielded a nice amount of money," says Kris De Coorde, who guided the 1st master students in their SBP project. "All groups were successful in their events."


The eight sporting events were:


Sunday 28 March: ZoeQRtjestocht at 5 different locations in East Flanders


Saturday 1 May: PingPong on the move in Ghent


Sunday 2 May: Skateboard initiation in Wijkpark De Porre in Gentbrugge


Sunday 2 May: 12h Padel for Parantee-Psylos in Puyenbroek in Wachtebeke


From 3 to 8 May: Expedition Solo (online)


From 6th till 16th May: Special Woow Challenge (online)


Saturday 15th of May: SICC Trails in the Kluisbos in Kluisbergen


Sunday 26 June: Special event - tied trail run in De Gavers in Geraardsbergen

bottom of page