Open PhD Position in PROFS Project on Fraud prevention in sports planning. Apply before April 11th.

Gepubliceerd:

14 March 2022

Laatste update:

14 March 2022

Auteur:

Thibault Fouquaert

Uiterste datum aanvraag: 11 april 2022

Onderwerp: Fraudepreventie in de sportplanning

Promotor: prof. Dries Goossens & prof. Greet Vanden Berghe

Startdatum: september 2022

Voor het PrOFS (Prevention Of Fraud in Sports) onderzoeksproject zoeken wij een doctoraatsonderzoeker. Dit multidisciplinair project (gefinancierd door het FWO - Research Foundation Flanders) omvat een consortium van onderzoekers van de Universiteit Gent en de KU Leuven en bestudeert fraude in de sport in al zijn aspecten.

De doctoraatsonderzoeker zal zich voornamelijk bezighouden met kwesties van competitieontwerp en -planning met betrekking tot de preventie van fraude (in het bijzonder wedstrijdvervalsing en het omkopen van officials) in de sport. Het is de bedoeling om met behulp van methoden van operationeel onderzoek/wiskundige programmering wedstrijdformats, alsmede speelschema's en scheidsrechterstoewijzingen zodanig te onderzoeken en te ontwikkelen dat de prikkels voor fraude tot een minimum worden beperkt. Het doel is uitstekende onderzoekspapers over dit onderwerp te publiceren, maar tegelijkertijd specifieke instrumenten te ontwikkelen om fraude in de sport te voorkomen, in nauw contact met een groot aantal vooraanstaande organisaties op het gebied van sport en daarbuiten. In een tweede fase van het doctoraat zullen andere optimalisatieproblemen met praktische/industriële relevantie bestudeerd worden.

De succesvolle kandidaat zal kunnen inschrijven voor een voltijdse doctoraatspositie voor maximum vier jaar (bij jaarlijkse positieve evaluaties) in de Vakgroep Bedrijfskundige Informatica en Operations Management (Faculteit Economie en Bedrijfskunde) van de Universiteit Gent, alsook in de CODES-groep (Faculteit Ingenieurstechnologie) van de KU Leuven. Succesvolle voltooiing van het doctoraatsproject zal leiden tot het behalen van een (joint) doctoraatsdiploma (PhD).

Hij/zij zal een dynamische en aangename werkomgeving vinden, in een groep die actief betrokken is bij wetenschappelijk onderzoek op het hoogste internationale niveau. Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij deelneemt aan seminars en conferenties, internationaal mobiel is en zich inschrijft voor ons PhD-programma.

Kandidaten moeten een sterke belangstelling hebben voor OR en bij voorkeur in het bezit zijn van een masterdiploma in Business Engineering (Handelsingenieur), wiskunde, informatica, industriële techniek, operationeel onderzoek, of gelijkwaardig. Sterke vaardigheden op het gebied van softwareontwikkeling zijn essentieel. Studenten die zich momenteel in het laatste jaar van hun Masteropleiding bevinden, worden in het bijzonder aangemoedigd om te solliciteren.

Wij bieden een voltijdse aanstelling als doctoraatsstudent voor 1 jaar, verlengbaar tot max. 4 jaar na positieve evaluatie. De voorlopige startdatum is 19 september 2022, afhankelijk van de beschikbaarheid van de kandidaat. Alle informatie is hier te vinden: https://www.sportscheduling.ugent.be/Docs/VacatureSBO.pdf

Hebt u vragen? Neem contact op met prof. Dries Goossens (dries.goossens@ugent.be) of prof. Greet Vanden Berghe (greet.vanden.berghe@kuleuven.be).

Interesse? Solliciteer dan vóór 11 april 2022, door middel van een e-mail naar dries.goossens@ugent.be, met daarin je cv, een motivatiebrief, een kopie van je diploma en studieresultaten.

Application deadline: April 11th 2022

Topic: Fraud prevention in sports planning

Supervisor: prof. Dries Goossens & prof. Greet Vanden Berghe

Starting date: September 2022

For the PrOFS (Prevention Of Fraud in Sports) research project, we are hiring a PhD researcher. This multidisciplinary project (funded by FWO – Research Foundation Flanders) includes a consortium of researchers of Ghent University and KU Leuven, studying fraud in sports in all its aspects.

The PhD researcher will work primarily on issues of competition design and planning related to prevention of fraud (in particular, match-fixing and bribing of officials) in sports. The idea is to investigate and develop competition formats, as well as schedules of play and referee assignments such that the incentives for fraud are minimized, using operations research/mathematical programming methods. The objective is to publish excellent research papers on this topic, but at the same time, to develop specific tools to prevent fraud in sports in close contact with a large number of leading organizations in the field of sports and beyond. In a second stage of the PhD, other optimization problems with practical/industrial relevance will be studied.

The successful candidate will be able to enrol in a fulltime PhD position for a maximum of four years (upon yearly positive evaluations) in the Department of Business Informatics and Operations Management (Faculty of Economics and Business Administration) of Ghent University, as well as the CODES group (Faculty of Engineering Technology) of KU Leuven. Successful completion of the PhD project will lead to obtaining a (joint) doctoral degree (PhD).

He/she will find a dynamic and pleasant working environment, in a group that is actively involved in scientific research at the highest international level. Candidates will be expected to participate in seminars and conferences, be internationally mobile and to enroll in our PhD program.

Candidates should have a strong interest in OR and preferably hold a Master's degree in Business Engineering (Handelsingenieur), Mathematics, Computer Science, Industrial Engineering, Operations Research, or equivalent. Strong software development skills are essential. Students that are currently in the final year of their Masters are especially encouraged to apply.

We offer an employment as full-time doctoral scholar for 1 year, renewable up until max. 4 years after positive evaluation. The tentative starting date is September 19, 2022, depending on the availability of the candidate. All information can be found here: https://www.sportscheduling.ugent.be/Docs/VacatureSBO.pdf

Any questions? Contact prof. Dries Goossens (dries.goossens@ugent.be) or prof. Greet Vanden Berghe (greet.vanden.berghe@kuleuven.be).

Interested? Please apply before April 11th 2022, by means of sending an email to dries.goossens@ugent.be, including your resume, a motivation letter, a copy of your degree and study results.