top of page

PrOFS Symposium nr. 4 on 13th of October 2023 in Ghent

Published:

11 October 2023

Latest update:

26 October 2023

Author:

Cleo Schyvinck

Vrijdag 13 oktober vindt het vierde PrOFS Symposium plaats in het sporthotel in Gent. Het programma zoals hieronder weergegeven bestaat uit een netwerklunch, het toelichten van de resultaten, de Minister van justitie Vincent Van Quickenborne die zijn visie geeft over fraudepreventie in de sport, en tot slot vier parallelle ronde tafelgesprekken in werkgroepen die zullen worden toegedeeld aan de deelnemers.

On Friday 13 October, the fourth PrOFS Symposium will take place at the sports hotel in Ghent. The programme as shown below consists of a networking lunch, presentation of the results, Minister of Justice Vincent Van Quickenborne giving his views on fraud prevention in sport, and finally four parallel round table discussions in working groups that will be assigned to the participants.

bottom of page