top of page

Stef Van Der Hoeven successfully defends his PhD on match-fixing

Published:

9 June 2023

Latest update:

10 June 2023

Author:

Thibault Fouquaert

Stef verdedigde op 8/06/2023 succesvol zijn doctoraat en behaalde hiermee zijn titel als doctor in de gezondheidswetenschappen. Het doctoraat focust zich rond het thema van matchfixing, en gaat dieper in op het verkennen, uiteenzetten en begrijpen van dit fenomeen in de sport.

Matchfixing heeft zichzelf getoond als een omstreden en wijdverspreide bedreiging voor de integriteit van sport. Samen met meerdere matchfixing schandalen die in verschillende sporten en landen aan het licht zijn gekomen, is de academische belangstelling voor matchfixing de afgelopen decennia toegenomen. Hoewel verschillende onderzoekers uit uiteenlopende wetenschappelijke disciplines hebben geprobeerd de complexe en veelzijdige aard van matchfixing te onderzoeken en te begrijpen, blijft onderzoek naar matchfixing nog steeds empirisch en theoretisch onderbelicht. Dit doctoraatsproefschrift helpt deze leemte op te vullen door matchfixing in de sport te verkennen, in kaart te brengen en te begrijpen. Dit proefschrift heeft als doel verder te gaan dan alleen het beschrijven van matchfixing, het wil het fenomeen ook contextualiseren en beter helpen te verklaren.


Het volledige doctoraat kan u hieronder lezen.

Stef successfully defended his PhD on 8/06/2023, earning his title as Doctor of Health Sciences. The PhD focuses around the theme of match-fixing, exploring, explaining and understanding this phenomenon in sport.


Matchfixing has shown itself as a controversial and widespread threat to the integrity of sport. Along with multiple match-fixing scandals that have come to light in various sports and countries, academic interest in match-fixing has increased in recent decades. Although several researchers from diverse scientific disciplines have tried to explore and understand the complex and multifaceted nature of match-fixing, research on match-fixing still remains empirically and theoretically understudied. This doctoral dissertation helps fill this gap by exploring, mapping and understanding match-fixing in sport. This thesis aims to go beyond just describing match-fixing, it also aims to contextualise the phenomenon and help explain it better.


You can read the full PhD below.

bottom of page