top of page

Tom De Clerck successfully defends his doctoral thesis on the subject of professionalising sports clubs

Published:

8 December 2021

Latest update:

11 March 2022

Author:

Tom De Clerck

Op donderdag 9 december 2021 behaalde Tom De Clerck zijn doctoraat in de gezondheidswetenschappen. Het doctoraat focust op het professionaliseren van sportclubs die werken met vrijwilligers, waarbij de effectiviteit van verschillende management processen en motiverende leiderschapsstijlen worden besproken.


Hieronder kunt u het volledige doctoraat en de samenvatting raadplegen.

On Thursday 9 December 2021, Tom De Clerck was awarded his title of PhD in Health Sciences. The doctoral thesis focuses on the professionalisation of sports clubs working with volunteers, discussing the effectiveness of different management processes and motivating leadership styles.


The complete doctorate and the summary can be found below.

bottom of page